Producten

De deskundigheid van Mecaspring in het domein van veren wordt geïllustreerd door een gamma producten dat constant evolueert, in de lucht- en ruimtevaartsector, de automobielindustrie, de wapenindustrie, de kernenergiesector, de industrie van elektrische huishoudapparatuur of de elektrotechnieksector.

Als koplopers in onze sector stellen we onze traditionele knowhow en onze ervaring ten dienste van de innovatie.

Ons beleid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, van constante investeringen in de scholing van onze teams en de aankoop van hightechmateriaal maken van Mecaspring de onmisbare partner van innoverende bedrijven.